kontenery stalowe, pojemnik na śmieci metalowy
Branża budowlana Zakupy

Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w trakcie różnych prac budowlanych i renowacji, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z magazynowaniem oraz przewozem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na gruz lub substancje ciekłe

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do przechowywania i transportu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. brygady sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Użyczają je one swoim klientom, a po wypełnieniu transportują do miejsca legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

Nasze dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]