Branża budowlana Usługi

Zawilgocone ściany? Wezwij profesjonalistów od osuszania murów

Nawet jeśli obiekt budowlany stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, istnieje zagrożenie, iż z czasem ściany będzie przenikać wilgoć. Może się to przydarzyć także nagle w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną lub z powodu podtopienia, a czasem pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w rezultacie nieprawidłowo wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji murów.

Osuszanie fundamentów – najpierw rozpoznanie przyczyn

Zawilgocenie ścian nie znaczy od razu, iż dom nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim powinno się rozpocząć od znalezienia przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak niewietrzone piwnice, łazienki i kuchnie wykwitająca na ścianach pleśń jest często efektem przecieków z nieszczelnego tarasu albo dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia poprawnej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, zastosowania powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i mury budynków lub gdy doszło do zalania na skutek powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już zadaniem dla fachmanów z obszaru hydroizolacji.

Różne metody osuszania murów

Profesjonaliści, którzy posiadają rozległe kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoją pracę od oceny przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Jest to podstawa do wskazania adekwatnych sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki nabrzmiewają i wykruszają się, a na murach pojawiają się zacieki, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wilgoci przez mury. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda wspina się w górę – nieraz wręcz na kilka metrów. Zdarza się to często, zwłaszcza w starych budynkach, jakkolwiek można to naprawić przywracając hydroizolację poziomą murów, która powstrzyma podnoszenie się wody ku górze. Następnym krokiem, rzecz jasna po odpowiednim przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie murów wymaga czasami odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem profesjonalnej ekipy jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zniszczonej izolacji bitumicznej, mat bentonitowych czy papy termozgrzewalnej, a następnie wykonanie izolacji pionowej mineralnej lub elastycznej. W wielu przypadkach konieczne będzie też odtworzenie łączenia izolacji murów z izolacją innych części budowli, jak stropy żelbetowe, ściany żelbetowe oraz dylatacje.