Usługi

W jakim celu wykonuje się badania psychologiczne kierowców

Na www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/ sprawdzisz, kto oferuje badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała

Badania psychotechniczne kierowców są przeprowadzane w specjalistycznych gabinetach diagnostycznych. Są one niezwykle istotne w kontekście bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak wyglądają badania i co konkretnie weryfikują? Jakie aparaty wykorzystuje się w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – niezbędne do zdobycia uprawnień

Różne grupy kierowców muszą poddawać się testom psychologicznym. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii C. Do badań przystępują także kierowcy, którzy przekroczyli ilość dozwolonych punktów karnych i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badania psychologiczne powinni przechodzić też kierowcy pojazdów służbowych oraz instruktorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają podzielność uwagi

Badanie kierowców składa się z 2 etapów. Najpierw osoby badane przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie weryfikowana jest umiejętność koncentracji, podzielność uwagi, szybkość działania oraz cechy osobowości czy sprawność intelektualna. Kandydaci na kierowców muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Kolejnym etapem badań psychologicznych jest część aparaturowa, która weryfikuje przede wszystkim poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. Na tym etapie wykorzystuje się między innymi wirometr, stereometr oraz aparat krzyżowy. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na weryfikowaniu, w jaki sposób osoba badana radzi sobie ze wskazaniem przedmiotów po olśnieniu światłem.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]