Usługi

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Tłumaczenia rosyjski Kraków. Uzyskaj więcej informacji

Ostatnie lata to czas przypływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się także duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia zatrudnienia bądź nauki w Polsce.

W jakich przypadkach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Białorusi, Rosji czy Ukrainy. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, prawa jazdy oraz dowody osobiste, a także certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. Dlatego by wykonywać ten zawód, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]