Usługi

Rozwój kompetencji pracowników – jak zacząć?

Tu znajdziesz szczegółowe wiadomości w temacie rozwoju pracowników

Rośnie liczba pracodawców, którzy rozumieją, że rozwój pracowników znacząco przekłada się na sukces całego przedsiębiorstwa. Zmotywowana kadra zaopatrzona w duży arsenał kompetencji miękkich to wszak główny filar każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – ujawnij pełne możliwości swojego zespołu

Audyt personalny pracowników umożliwiający weryfikację ich indywidualnych kwalifikacji i predyspozycji może wesprzeć pracodawcę w kompletowaniu zespołu, który będzie gotowy na rozmaite wyzwania. Za pomocą sesji AC/DC wykonanej przez doświadczonego doradcę zawodowego można wychwycić, który z pracowników wykazuje zdolności kierownicze i będzie dobrym przełożonym teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane różnymi metodami – m.in. w postaci sesji grupowych lub indywidualnych. W czasie sesji wykorzystywane są wypróbowane techniki szkoleniowe, jak np. wywiady, analiza danego przypadku (case studies), symulacje czy zadania w grupach. Dzięki nim można odkryć utajone możliwości kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można prowadzić dalej pracę z pracownikami w formie coachingu.

Fazy audytów AC/DC

Poprawnie przygotowany audyt jest podzielony na parę etapów. Na wstępie wychodzi się od przeglądu kompetencji niezbędnych do wypełniania danej funkcji w firmie. Następnie audytor wybiera narzędzia, które zostaną wykorzystywane podczas sesji. Trzecim stadium jest powiadomienie o intencjach sesji oraz tego, co chce się z jej pomocą uzyskać. Nie bez wpływu jest też miejsce, w którym będą wykonane sesje z zatrudnionymi – musi ono gwarantować komfort, który pomoże wcielić w życie założenia audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa czy też indywidualna) jest prowadzona przez doświadczonych coachów, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Sesja trwa nie więcej niż sześć godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient dostaje drobiazgowy, indywidualny raport, w którym zawarta jest diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich silne strony i przekazane są rekomendacje, jak powinien być prowadzony dalszy rozwój pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]