Prawo i wymiar sprawiedliwości Usługi

Prawo podatkowe – Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy pomoc i obsługę prawną firm w dziedzinie Prawa pracy i przepisów podatkowych. Z proponowanej oferty mogą skorzystać zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, jak i wszystkie inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, jak np. firmy prowadzone w ramach spółki.

Doradztwo podatkowe na terenie Krakowa

W obrębie tych usług krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy m.in.:
– reprezentację przedsiębiorstw przed sądami wszystkich instancji,
– doradztwo w sferze obsługi spółek, a także ich zakładania,
– prowadzenie spraw związanych z windykacją,
– wsparcie w sytuacji zapowiedzianej kontroli Urzędu Skarbowego,
– doradztwo i pomoc prawną w opracowaniu i opiniowaniu umów,
– ustne lub pisemne konsultacje w zakresie prawa podatkowego.

Prawo pracy w Krakowie

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała specjalizuje się również w Prawie pracy. Świadczy doradztwo i pomoc w zakresie:
– zobowiązań wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracowników i pracodawcy,
– przygotowania i rozwiązywania umów,
– systemu wynagradzania pracowników,
– czasu pracy, w tym także urlopów pracowniczych,
– przepisów dotyczących BHP,
– sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
– spraw związanych z naruszeniem praw pracowniczych,
– przedawnienia roszczeń.