Usługi

Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

Zajrzyj na tlumaczalnia.pl/ceny/, aby znaleźć informacje o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Na skuter otwarcia się Polski na biznes z całego świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Codziennie biura tłumaczeń przygotowują mnóstwo zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż w internecie bez problemu można znaleźć bezpłatne platformy do translacji, długo jeszcze nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest często niezbędne, np. jeżeli musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy z grubsza obliczyć koszt tłumaczenia. Co zatem wpływa na koszt przekładu?

Termin realizacji, język, stopień skomplikowania tłumaczenia – to ma wpływ na finalny koszt usługi

Ostateczną cenę tłumaczenia tekstu determinują wypunktowane niżej czynniki:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest de facto o wiele tańsze niż translacja w drugą stroną.
2. Język, z którego lub na który potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niemiecki, holenderski) albo romańskich (hiszpański, włoski) będzie najczęściej tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w dokumencie tematy. Translacja opracowań medycznych, prac dyplomowych lub kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla konkretnej specjalizacji, lecz również należytą wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy translacji niepożądanych pomyłek.
4. Termin realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy przygotować portfel na wyższy koszt.

Przekład zwykły a przysięgły

Warto zaakcentować, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak akt ślubu lub świadectwa szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym zaznacza czy przekład wykonano z oryginału, kopii bądź odpisu, a także przypisuje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zazwyczaj posiadają sztywny cennik za translację najpopularniejszych dokumentów tożsamości oraz świadectw, natomiast w przypadku nieodzowności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]