Usługi

Ochrona osób i mienia

Dalsze informacje o ochronie osób i mienia na sed-hut.pl.

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest mnóstwo. Zalicza się do nich skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji na ogół korzystają właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Coraz więcej jest też osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto zdecydować się na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w firmie, ale też w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe drzwi i okna. Można także zakupić system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią włamywaczom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także zatrudnionym w nich pracownikom czy klientom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć rozmaite zadania. Mogą oni objąć ochraniany budynek dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zauważono w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65%. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Nasze dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]