Usługi

Ochrona danych osobowych – komu przyda się szkolenie?

Pierwszym prawnym dokumentem w naszym kraju, który dotyczył kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która weszła w życie w 1997. Również dziś definiuje ona ten termin i omawia, jak powinniśmy z nich korzystać. W myśl aktu dane osobowe to wszystkie informacje, jakie umożliwiają rozpoznanie konkretnego człowieka bez złożonych działań. Do danych osobowych zaliczyć można zatem datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz nazwisko i imię, ale też tak zwane dane wrażliwe – między innymi informacje o religii, chorobach oraz ewentualnych sprawach sądowych. O ich ochronę warto zadbać zwłaszcza dlatego, że dzięki globalnej sieci ich zdobycie i wykorzystanie okazuje się naprawdę proste.

Kurs z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe pozyskują wszelkiego typu firmy. Niektóre obracają tylko danymi swoich pracowników, inne zaś mają dostęp również do danych klientów. We obu sytuacjach pracownicy, którzy się z nimi stykają powinni ukończyć odpowiednie kursy z ochrony danych osobowych, podczas których nauczą się, jak zagwarantować im bezpieczeństwo. Okazuje się to naprawdę istotne, bowiem po stwierdzeniu błędów GIODO może nałożyć dotkliwe sankcje – nie tylko finansowe, ale w skrajnych przypadkach także więzienia.

Szkolenie z ochrony danych osobowych – na czym polega

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszelkich pracowników administrujących takimi informacjami – będą to między innymi pracownicy do spraw rekrutacji, sekretariatów bądź składnic akt. W jego cenę wliczone są również broszury pomocnicze, dzięki którym kursanci łatwiej przysposobią wiedzę. Po zakończeniu szkolenia, w czasie którego dowiedzą się, jak zagwarantować bezpieczeństwo danych, uczestnicy dostają odpowiednie świadectwa. Kursy z ochrony danych osobowych nie pochłaniają dużo czasu – zazwyczaj kończą się tego samego dnia.