Usługi Usługi finansowe

Nie znasz się na VAT, CIT, PIT? Skorzystaj z usług księgowych

Wszechstronna obsługa kadrowo-płacowa to główny każdej działalności gospodarczej. Dla jakich firm dedykowana jest pełna księgowość? Jakie podmioty mogą skorzystać z pomocy wykwalifikowanego doradcy podatkowego?

Usługi księgowe dla średnich i małych przedsiębiorstw oraz spółek

Z usług księgowych korzystają najróżniejsze grupy podmiotów – jednoosobowe działalności gospodarcze, czyli tzw. mikro firmy, średnie i małe przedsiębiorstwa, a także duże podmioty, np. spółki prawa handlowego, dla których kierowana jest oferta pełnej księgowości. W ramach usług firmy korzystają między innymi z pomocy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, zarządzania płynnością przedsiębiorstwa czy obsługi kadrowo-płacowej.

Jak wygląda oferta księgowości

Masz własną działalność i chcesz skorzystać kompleksowych usług księgowych? Profesjonalne podmioty zapewniają prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ewidencji środków trwałych, sporządzanie deklaracji PIT (rozliczenia podatkowe), sprawozdań finansowych, przygotowywanie umów, a także kontakty z organami państwowymi. Jeśli chodzi o rachunkowość, to wykwalifikowany doradca wspomoże firmę w tworzeniu ewidencji i kalkulacji kosztów, opracowaniu zasad wyceny aktywów oraz pasywów, a także w zakresie dostosowania polityki rachunkowości do zmieniających się przepisów.