Usługi

Komu potrzebne są badania operatorów?

W tym miejscu sprawdzisz, kto ma w swojej ofercie badania operatorów Bielsko Biała

Do pracy w wielu zawodach wymagane są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. By sprawdzić, czy badany je posiada, przeprowadza się specjalne testy. By je przeprowadzić, należy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużej mierze wpływa rodzaj zawodu, w którym chce pracować badany. Inne testy wykonywane są w przypadku prawników, odmienne natomiast dla operatorów suwnic czy wózków widłowych. Jak nietrudno się domyślić, te ostatnie badania są zlecane dużo częściej. Warto zatem napisać kilka słów na temat tego, jak one przebiegają, jakie przepisy określają ich charakter i jakie predyspozycje okazują się w ich trakcie sprawdzane.

Badania operatorów – o czym powinniśmy pamiętać?

Częstotliwość oraz rodzaj badań operatorów wózków podnośnikowych oraz pozostałych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być przeprowadzane co 3 albo 4 lata, poza badanymi po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do wykonywania badań co 2 lata. Powinniśmy jednak nie zapominać, że wygląd badań może zostać zmodyfikowany, jeśli przeprowadzający je specjalista uzna, że konieczne są inne testy lub poszczególne elementy okażą się w tym wypadku zbędne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające zazwyczaj postać papierowego testu oraz test badający inteligencję. Następnie wykonywane są badania na refleks, polegające najczęściej na wciśnięciu właściwego guzika po zapaleniu diody oraz sprawdzeniu, czy kandydat jest w stanie odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania zdolności percepcji odległości i wzorku – te drugie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]