Usługi

Kiedy wykonuje się badania wysokościowe

Zamów badania wysokościowe Bielsko.

Praca na wysokościach uważana jest za zajęcie związane z podwyższonym ryzykiem. Żeby zminimalizować występowanie groźnych wypadków, wprowadzono konieczność poddawania się szczegółowym testom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów wiążących się z pracą na wysokościach. Jak przebiegają tego typu badania? Co ile lat należy je powtarzać?

Badania wysokościowe – wykluczenie padaczki, krótkowzroczności lub chorób błędnika

Definicja pracy na wysokości zamieszczona jest w Rozporządzeniu z dnia 26 września 1997 r. Według tego aktu prawnego uznajemy za nią prace wykonywane na powierzchni znajdującej się co najmniej jeden metr nad ziemią. Do grupy pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace między innymi na słupach, stropach, pomostach itd. Specjalistyczne badania pozwalają wykluczyć występowanie wady wzroku lub innych dolegliwości mogących narazić pracownika na niebezpieczeństwo. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z 3 etapów – badania okulistycznego, neurologicznego oraz laryngologicznego. Lekarz bada pacjenta w kierunku krótkowzroczności, padaczki lub schorzeń błędnika. Dopełnieniem jest badanie ogólne u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jak wpływa na wynik badania wada wzroku?

Badania do pracy na wysokości trzeba wykonywać co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy skończyli 50 lat muszą poddawać się im częściej – co 12 miesięcy. Najczęściej pojawiającym się przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest zez, konieczność noszenia okularów, jak również schorzenia neurologiczne i schorzenia narządów ruchu. Co ciekawe używanie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że czynności wykonywane będą w ekstremalnych warunkach (kurz, pył). To jednak nie wszystkie wymogi – niektórzy pracownicy, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść także testy psychologiczne. Podlegają im przede wszystkim operatorzy suwnic, ciężkich maszyn budowlanych czy pracownicy obsługujący pulpity sterownicze.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]