Usługi

Detektyw – pomoże nie tylko zdradzonym małżonkom

Usługi prywatnych detektywów są coraz popularniejsze. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają przydatne też dla przedsiębiorców – pozwalają np. sprawdzić czy zatrudniony będący na zwolnieniu lekarskim naprawdę nie jest w stanie pracować albo czy informacje podane przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności powinien mieć detektyw i w rozwiązaniu jakich spraw może być pomocny.

Detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. Aby legalnie wykonywać ten zawód, należy dysponować stosowną licencją, którą otrzymuje się po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, że osoby przystępujące do egzaminu muszą także spełnić wcześniej określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład UE, minimum średniego wykształcenia i świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Wymogiem jest także bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy szukać pomocy detektywa?

Największa część zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego typu spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi jeśli podejrzewamy, iż nasz partner nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio się nim opiekuje. Detektyw pomoże nam też ustalić faktyczną wysokość dochodów byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.