Usługi

Co mają na celu psychologiczne badania operatorów maszyn?

Dowiedz się, kto ma w swojej ofercie badania operatorów Bielsko Biała

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się ze żmudną i naprawdę wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce poznać nasze rodzinne relacje. Tymczasem okazuje się, że badania te znajdują też zastosowanie między innymi podczas określania zdolności do pracy osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: na czym polegają?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie odbiegają znacznie od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc rozbudowany wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne i osobowościowe, testy inteligencji, a także testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma szczerość oraz rzetelność udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w przypadku osób chcących wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją sprawdzamy, czy badana osoba będzie potrafiła w odpowiednio szybki sposób reagować na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają także zdolność do widzenia steroskopowego, oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu i koncentracji uwagi. Wszystko to ma w wypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może wykonać tylko psycholog, który posiada uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest odbycie studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można utracić prawo do pracy w danym zawodzie. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]