Branża budowlana Usługi

Bezpieczna inwestycja? Tylko z badaniami geotechnicznymi

Badania geotechniczne są niezastąpione na etapie planowania wnoszenia obiektu. Dzięki informacjom, jakie za ich pomocą zdobędziemy, zazwyczaj udaje się ustrzec się wielu trudności. Których? Przede wszystkim tych, które wynikają z obecności wilgoci w gruncie. Badania geotechniczne powiedzą nam, czy w gruncie na danej działce zawarte są wody gruntowe – bardzo komplikują one wybudowanie piwnicy, więc tego rodzaju badanie umożliwi rezygnację z tego pomysłu oraz oszczędzenie dużych sum. Badania geotechniczne powiedzą nam również, czy trzeba postarać się o wydajne odprowadzenie wilgoci, aby uniknąć problemów wiążących się z zaleganiem wody wskutek braku przepuszczalności gleby.

Jak wykonuje się badania geotechniczne?

Badania geotechniczne opierają się na zaczerpnięciu fragmentów ziemi z różnych miejsc. Możemy zaczerpnąć je zarówno ręcznie, jak i za pomocą fachowego sprzętu. Ostatnia technika wykorzystywana bywa w szczególności w celu pobrania fragmentów ze znacznych głębokości lub w ziemi o wysokiej twardości. Dobrze wiedzieć, iż im wyższa jest ilość odwiertów, tym dokładniejsze rezultaty przyniosą badania geologiczne. Po uzyskaniu próbek powinny one trafić do laboratorium, gdzie geolog zbada je pod kątem obecności wody, a także pozostałych substancji i minerałów.

Komu powierzyć badania geotechniczne?

Jak widać, wyniki badań geotechnicznych są bardzo istotne – rzutują na bezpieczeństwo inwestycji i wielkość związanych z nią wydatków. Należy więc zlecić ich przeprowadzenie doświadczonemu geologowi. Jak więc go wyszukać? Najlepszym rozwiązaniem będzie powierzenie badań geotechnicznych specjaliście mającemu odpowiednie uprawnienia – zapewniają one, że wyniki badań geotechnicznych okażą się dokładne, zaś my dzięki nim bez obaw będziemy w stanie rozpocząć budowę i ustrzec się dodatkowych wydatków.