Usługi

Badania psychologiczne kierowców – niezbędne dla zawodowców

Badania kierowców Bielsko Biała - więcej szczegółów o tych usługach

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim testom. Są one niezbędne w przypadku kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Widać więc, iż są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć wyłącznie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu poważnej kolizji.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. W toku badań bierze się pod uwagę wiek badanego, bo kontrolowane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a zatem niezbędne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zazwyczaj wykonuje się co 5 lat, ale jeśli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, muszą wykonywać badania co rok.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]