Usługi

Badania psychologiczne kierowców – co to takiego?

Badania psychologiczne Bielsko Biała - więcej informacji o tych usługach

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale także poznania predyspozycji psychologicznych jednostki, które niezbędne są do pełnienia konkretnych prac. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy zobowiązani są wykonać badania psychotechniczne, bardzo często bardzo się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę strach ma wielkie oczy. Całość badań składa się z wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych, testów badających inteligencję i testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za cel ocenić zdolności umysłowe jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy charakteru. Uwzględniają m.in: neurotyzm, psychotyzm i intro- oraz ekstrawersję. W wypadku testów aparaturowych psycholog sięga po wirometr, stereometr, miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy oraz ciemnię. Testy nie wymagają żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy muszą nosić okulary, powinni jedynie pamiętać, by wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1+E, D1, D+E oraz D. Przejść muszą je również osoby, które chcą wykonywać zawód instruktora lub egzaminatora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Powinno się podkreślić, że przejść je muszą także ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna w zależności od kategorii osób, które je przechodzą. I tak na przykład w przypadku kierowców chcących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Należy wykonać je wyłącznie raz.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]