Usługi finansowe

Szukasz aktualnego kursu funta? Sprawdź go w kantorze online

Funt kurs. Więcej na https://tinyurl.com/yh5wet7q.

Funt szterling, potocznie określany także mianem „funt brytyjski”, to jedna z najważniejszych walut świata. Mimo przynależności początkowo do struktur EWG a później UE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii pozostało poza strefą euro i pozostało przy swojej historycznej walucie.

Funt szterling a Brexit

Na skutek decyzji o Brexicie, który był długotrwałym, ponad czteroletnim procesem, cena funta w stosunku do euro i dolara zdecydowanie zmalała. Było to powiązane m.in. z oznajmieniem przez duże podmioty, w tym te związane z obszarem finansów, wyjścia z rynku brytyjskiego, co wróżyło spadek ilości miejsc pracy, a w konsekwencji także spadkiem przychodu krajowego brutto. Odrabianie znacznego spadku kursu funta szterlinga z 2016 r. odbywa się stosunkowo wolno i przy dość dużych skokach wartości waluty. Dodatkową przeszkodą w tym procesie był kryzys z 2020 r. spowodowany długim zamknięciem angielskiej gospodarki w czasie pandemii wirusa COVID-19. Warto aczkolwiek zauważyć, że funt brytyjski to nadzwyczaj mocna waluta, będąca w obiegu w Europie już od XII w., która w samym tylko XX w. przezwyciężyła duże spadki spowodowane zniesieniem powiązania funta ze złotem, dewaluację z 1949 r. i poważny spekulacyjny atak z 1992 r.

Gdzie znaleźć dane dotyczące kursu funta?

Funt szterling jest dla Polaków znaczącą walutą, w której nadal często inwestują swój kapitał. Dzieje się tak przede wszystkim w związku z tym, że mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wielu pracujących tam rodaków nie wróciła do kraju i nieprzerwanie wspomaga finansowo swoje rodziny w Polsce. Aktualnym kursem funta interesuje się więc ogromna grupa Polaków. Poszukuje ona przeważnie precyzyjnych informacji nie tylko o przeliczniku tej waluty na euro bądź złotówki, ale nieraz też wykresów historycznych wybiegających nawet do dziesięciu lat wstecz. Takie analizy można znaleźć między innymi na stronach kantorów internetowych, które odświeżają kurs w odstępach co kilka sekund. Informacje te pomagają również obeznanym inwestorom kupować walutę po opłacalnym kursie.