Usługi finansowe

Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Zainteresowany notami księgowymi 40 euro? Zajrzyj w to miejsce.

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo wcześniej lub później zawsze trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w przypadku pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy należy wystawić notę księgową na 40 (bądź więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, notę księgową można wysłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez obowiązku uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych często przez lata dobrych relacji partnerskich. W końcu przyczyną opóźnienia we wniesienia należności za fakturę może być zwykłe przeoczenie lub przejściowe problemy finansowe dłużnika, a nie jego celowy zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Skorzystaj z bezpłatnego generatora not księgowych

W momencie, kiedy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł w przytoczonym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest także w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]