Usługi finansowe

Masz długi u wierzycieli? Może czas na restrukturyzację przedsiębiorstwa?

Jeśli przedsiębiorstwo przechodzi poważny kryzys, długi w stosunku do kontrahentów zwiększają się w zastraszającym tempie i rozpoczęcie procedury upadłości wydaje się najodpowiedniejszym rozwiązaniem, być może nadszedł czas na sprawdzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – przystopuj wzrost zadłużenia

Restrukturyzację można zdefiniować jako transformację firmy, dążącą do uniknięcia jej bankructwa i w następstwie zwiększenie jej wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są wyraźnie w wyższym stopniu nastawione na właścicieli firm i dają im wiele instrumentów do doprowadzenia do układu z wierzycielami. Także postępowania kończą się szybciej aniżeli przed wejściem w życie aktualnej ustawy i są odformalizowane. Restrukturyzacja przynosi wiele pozytywnych rezultatów: wstrzymać wykonanie niepomyślnych ugód, spowolnić pędzącą spiralę zadłużenia, pomagają zastopować egzekucje komornicze, a zwłaszcza uratować firmę przed upadłością.

4 typy postępowań restrukturyzacyjnych

Wymieniony wyżej akt prawny określa cztery modele postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po opracowaniu i zaakceptowaniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, jednakże w założeniu ma prowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu między dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten typ restrukturyzacji trwa przeważnie nie dłużej niż pół roku.
– postępowanie układowe, na które decydują się zazwyczaj przedsiębiorcy na skraju niewypłacalności. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sąd może wskazać tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając w ten sposób dobytek dłużnika. Czas prowadzenia takiego postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy niż rok, gdyż w sprawach dotyczących zobowiązań spornych, to sędzia postanawia o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się przed sądem. W takim postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy udziale nadzorcy układu, którego nawiasem mówiąc sam wyznacza, na własną rękę przeprowadza negocjacje z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Zadaniem sądu jest tu jedynie zaakceptowanie układu zgodnie z wolą wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a w tym samym czasie zapewnia najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Wiąże się to jednakże z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Wypada zaakcentować, że funkcjonują ograniczenia, które określają to, który model restrukturyzacji może zostać przeprowadzony w danym przypadku. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można rozpocząć tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych nie przewyższa 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku wymagane jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego bądź układowego. Czynności restrukturyzacyjne są złożone, toteż jeśli postanawiasz o ich przeprowadzeniu, ale wahasz się, jaki typ będzie właściwy dla Twojego przedsiębiorstwa, koniecznie zgłoś się po pomoc do doradcy restrukturyzacyjnego.