Usługi finansowe

Czym jest faktura proforma?

Co oznacza faktura proforma? Dowiedz się więcej na ihpweb.pl.

Wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale też i większość osób realizujących zakupy online, otrzymali przynajmniej raz fakturę pro forma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i czym odróżnia się on od normalnej faktury.

Faktura proforma nie jest dowodem wykonania usługi

W języku łacińskim pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, dlatego często spotykamy się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, zatem nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Powinno się jednakże zostawić ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dowód handlowy, będący rodzajem zapowiedzi danej oferty. Nie stanowi potwierdzenia wykonania usługi czy nabycia towaru, czyli zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie wywołuje następstw w obszarze podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, bowiem dotyczy sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie została wykonana, tym samym warunki transakcji w niej sformułowane mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy nie można wystawić faktury proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu i zawiera podobne dane co faktura VAT, m.in.:

  • dane stron (odbiorcy oraz wystawcy),
  • datę oraz miejsce,
  • nazwę usług bądź towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka i obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o zakresie uwzględnionych rabatów,
  • wskazanie prognozowanej daty wykonania usługi czy też dostarczenia towaru,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, aby bez trudu można było odróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe. Należy również pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, kiedy odbiorca wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji czy też przeleje przedpłatę.