Usługi finansowe

Automatyzacja procesów w firmie – tania windykacja z robotem Flobo

Pokaźna porcja informacji o automatycznej windykacji. Sprawdź koniecznie!

Może być wiele rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – czynności, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości

Wierzyciel ma prawo dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć termin ten wielu osobom negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się w stosunku do dłużnika stosowne działania dopuszczone w obowiązujących przepisach prawa. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności nie przyniesie efektu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje podobną ilość paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie przelany w określonym terminie na ogół rośnie. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje także modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura przypominania o konieczności opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w określonym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może przygotować własne harmonogramy czynności wszczynanych względem nieterminowych kontrahentów, definiując m.in. interwały między wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, pod warunkiem, że wyliczone wyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas przeznaczany na monitorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje też znaczną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]