Usługi finansowe

ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Potrzebujesz więcej wiadomości o metodzie kasowej? Skieruj się na https://bit.ly/3KgpdQL

Właściciele firm na ogół rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. W takim wypadku urząd skarbowy nie docieka czy należność od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po uzyskaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – rozwiązanie dla małych przedsiębiorców?

Brak pojawienia się na rachunku należności w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą często znajdują się w położeniu, gdy są zmuszone kilkukrotnie monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za sprzedane produkty czy też zrealizowane usługi. Jeżeli takie przypadki zdarzają się nagminnie, nawet świetnie radzące sobie przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków w odpowiednim terminie i w rezultacie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie 2 mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta ustalonej zapłaty. Mając na względzie wymieniony wyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość polskich właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Gdy zatem sami mają trudności z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe sygnowanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe nie rekomendują średnim biznesom metody kasowej?

Biura rachunkowe nieraz odradzają niewielkim biznesom rozliczenie metodą kasową podatku od towarów i usług. Z reguły przyczyną tego jest po prostu kwestia ciągłego monitorowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich pilnowania, żeby nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności wystawiających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Lecz już przy kilkuset fakturach nadzorowanie przelewów pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia redukcję ryzyka omyłek przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]