Prawo i wymiar sprawiedliwości

Pomoc prawna – pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Pokrzywdzony może wysuwać roszczenia w stosunku do sprawcy o naprawienie szkody. Również w razie krzywdy fizycznej ma prawo domagać się zadośćuczynienia. W wielu przypadkach dochodzi do braku porozumienia pomiędzy sprawcą szkody i poszkodowanym, głównie odnośnie do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma duże doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i sporach, szczególnie z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Prowadzone do tej pory postępowania dotyczyły zarówno zadośćuczynień za szkody osobowe, jak też szkody rzeczowe.

Sprawa o odszkodowanie – na jaką kancelarię się zdecydować?

Warto wybrać kancelarię, która prowadziła już tego typu postępowania – doświadczenie w sprawach odszkodowawczych będzie pomocne w kolejnych sprawach z tego obszaru prawa. Oferta kancelarii powinna być kompleksowa – typów spraw odszkodowawczych jest wiele: może to być odszkodowanie za wypadek komunikacyjny lub przy pracy, błąd medyczny, jak również szkody w pojeździe czy mieniu, wysokie koszty leczenia, zadośćuczynienie za spowodowanie śmierci bliskiej osobyi wiele innych.
Kancelaria Czarniak Baszczyn prowadzi wszelkie wypunktowane wyżej rodzaje postępowań, a także sprawy dotyczące ubezpieczeń funduszy kapitałowych, umów ubezpieczeń na życie, świadczeń odszkodowawczych z polis OC i postępowań służących odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od firm ubezpieczeniowych. W ramach obsługi prawnej sporządza dokumenty, jak m.in. pozwy przeciwko ubezpieczycielowi i inne (np. w sytuacji rezygnacji z ubezpieczenia).

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi

Pozew cywilny przeciwko ubezpieczycielowi należy złożyć w stosownym terminie – w przypadku szkód majątkowych najpóźniej do trzech lat od powstania szkody. W sprawach dotyczących śmierci bliskiej osoby lub uszczerbku na zdrowiu przedawnienie tego roszczenia upływa po dwudziestu latach. Złożenie pozwu rekomendowane jest dopiero wtedy, gdy wcześniejsze działania (negocjacje ugodowe lub przedsądowe) nie przyniosły spodziewanego wyniku.