Prawo i wymiar sprawiedliwości

Kancelaria radców prawnych z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się przede wszystkim w prawie rodzinnym, prawie cywilnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Na co dzień ogromną część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, prawem pracy oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym zakresie polega na stałym kontakcie z Klientem, udziale w mediacjach i negocjacjach, reprezentacji przed sądami, a także sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość zakończenia sprawy oraz zminimalizowanie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne firm

Zakres pracy Kancelarii koncentruje się także na obsłudze prawnej przedsiębiorców, która obejmuje bieżące doradztwo i opiniowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Udzielamy porad naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo administracyjne, handlowe, pracy czy nawet podatkowe. Chcemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej firmy, dlatego koncentrujemy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, co pozwala niwelować wszelkie negatywne konsekwencje prawne.