Ochrona i bezpieczeństwo

Znaki BHP – zadbaj o bezpieczeństwo pracowników

Znaki BHP kupisz na http://bit.ly/2bIRYb0

W Polsce obowiązują wyjątkowo dokładne przepisy BHP. Ich przestrzeganie gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że prawdopodobieństwo przeróżnych zagrożeń spada do minimalnego poziomu. Obecnie kodeks BHP zwraca uwagę na wymóg właściwego oznaczania budynków. Tym samym troska o prawidłowy montaż znaków BHP jest obecnie niezwykle ważna. W jakich sytuacjach stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – w jakich miejscach można je wypatrzeć?

Na chwilę obecną znaki BHP umieszcza się na różnorodnych budynkach. Chodzi na przykład o hale produkcyjne, biurowce, jak także przedszkola czy szpitale, czyli obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to na przykład oznaczenia takie jak instrukcje BHP mające charakter ogólny czy przepisy dotyczące reguł postępowania w momencie pożaru czy innego typu zagrożenia. Do znaków BHPwyróżniających się ogromnym znaczeniem zaliczane są także instrukcje mówiące zasadach postępowania z odpadami , które mają charakter medyczny, które umieszcza się w szpitalach. Jednym z naprawdę często stosowanych znaków BHP są tabliczki wyznaczające drogę ewakuacyjną. Z pewnością nie znajdziemy osoby, którą trzeba przekonywać o tym, jak ogromne znaczenie ma prawidłowe opisanie drogi do ewakuacji. To ona jest wykorzystywana w momencie, kiedy w budynku będzie miało miejsce jakieś niebezpieczeństwo, chociażby wybuchnie pożar. Znaki BHP można także dostrzec na wielu maszynach, które awaria wyłączyła z użycia – odnosi się to na przykład wind. Znaki BHP powszechnie użytkowane są też w zakładach przemysłowych. Stosuje siętam z reguły znaki mające charakter ostrzegawczy , ale też znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału są wytwarzane?

Używane obecnie znaki BHP są zawsze wykonywane z trwałych materiałów, które bardzo dobrze znoszą niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zazwyczaj jest to doskonałego gatunku PCV. Za sprawą tego znaki BHP mogą być wykorzystywane nie tylko wewnątrz budynków, ale też na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie utracą one swojego rewelacyjnego wyglądu i – co kluczowe – będzie można rozszyfrować to, co się na nich znajduje. W wielu przypadkach pokrywane są także materiałem fluorescencyjnym, za sprawą którego są one widoczne także w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Zamontowanie znaków BHP jest proste i nie nastręcza żadnych problemów. Z całą pewnością upora się z tym każdy.

Nasze dane kontaktowe:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]