Nauczanie Ochrona i bezpieczeństwo

Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kwalifikacje należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – wymagania wobec kandydatów

Dane osobowe to elementy wyjątkowo chronione, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. Właśnie dlatego wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może być tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Do tego kandydat musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy wyznaczenie ABI jest fakultatywne.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje stosowanie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalną listę danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym kursie. Podczas szkolenia słuchacze poznają najważniejsze pojęcia, takie jak zbiór danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się rozwiązywania problemów, jak również uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz kursu otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte kwalifikacje, a także dostęp do skryptów szkoleniowych i wzorów dokumentów.