Marketing

Biuletyny firmowe

Uzyskaj więcej szczegółów o biuletynie firmowym

Pozytywny obraz firmy w oczach jej pracowników ma podstawowe znaczenie dla jej prawidłowego działania. Tworzenie dobrych relacji na linii pracodawca-zatrudnieni przyczynia się do wzrostu ich lojalności wobec organizacji. PR wewnętrzny, którego zamiarem jest prowadzenie spójnej i godnej zaufania polityki informacyjnej wobec pracujących, może wykorzystywać różne narzędzia. Należy do nich biuletyn firmowy.

Co określamy biuletynem firmowym

Biuletyn firmowy jest to czasopismo kierowane do osób pracujących w danej organizacji. To dobre narzędzie do tworzenia dobrych relacji między zatrudnionymi a firmą. Jest to też skuteczna metoda na poprawę wewnętrznego PR. Biuletyny firmowe pozwalają przedsiębiorstwu na cementowanie społeczności zatrudnionych, wzmacniają ich poczucie współuczestnictwa w życiu firmy oraz z powodzeniem informują.

Prawidłowo zaprojektowany biuletyn firmowy

Poprawnie zredagowany biuletyn firmowy jest cennym narzędziem w rękach fachowców od wewnętrznego PR. Istotne jest, to by zawierał profesjonalnie zredagowane treści oraz wyglądał równie dobrze, jak dostępne na rynku prasowym wydawnictwa. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji i pozwala prowadzić politykę informacyjną w interesujący sposób. Biuletyn firmowy powinien być przyjemny w czytaniu i oglądaniu, dzięki czemu może on być interesujący także dla rodzin zatrudnionych i ich pozostałego otoczenia. Buduje to pozytywną atmosferę wokół organizacji, która może zaowocować zwiększeniem zaufania i zaangażowania zatrudnionych.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]