Energetyka

Dekarbonizacja przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

Na dalkiapolska.com uzyskasz więcej szczegółów o energii z odzysku.

W wyniku rozwoju przemysłu nastąpiło gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na energię konieczną do zasilania procesów produkcyjnych. Wysoka konsumpcja energii, jak również poczucie jej utraty na wielu etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że fabryki szukają pionierskich rozwiązań, które nie tylko obniżą koszty działalności, ale także przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich wpływu na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do autonomii energetycznej firm produkcyjnych

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który dąży do wzmocnienia niezależności energetycznej przemysłu poprzez implementowanie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, głównie przez zwiększenie udziału elektryfikacji czy minimalizację użycia surowców kopalnych. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła i energii elektrycznej, czy trigeneracja, która oprócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego produkowany jest też chłód.

W licznych obszarach przemysłu osiągalne jest dodatkowo użycie energii z odzysku, innymi słowy ”energii odpadowej”. To energia, która powstaje w toku procesów produkcyjnych i która zwykle bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie bezmyślnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a następnie ponowne jej użycie przynosi z czasem pokaźne oszczędności, jak również przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Koszty przeznaczone na dekarbonizację przemysłu zwrócą się po kilku latach

W czasie globalnego zrozumienia szkodliwego wpływu działań człowieka na otoczenie i wiedzy, iż ropa i gaz za kilkadziesiąt lat się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, gdyż jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w przyszłych dekadach. Zorientowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej i odzyskanej to najwłaściwsza metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Owszem, implementacja tego rodzaju procesów wymaga poniesienia dużych kosztów, jednakże w ostatecznym rozrachunku zysk jaki one dają, całkiem je równoważą. Oszczędności uzyskane dzięki redukcji kosztów kupna energii już po kilku latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Natomiast redukcja śladu węglowego przemysłu i jego niepożądanego wpływu na środowisko to już wartość bezcenna dla każdego człowieka.

Nasze dane kontaktowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10