Automatyka dla przemysłu Technologie

Pomiar lepkości cieczy – rodzaje urządzeń

Przebieg produkcji w zakładach przemysłowych wymaga wyjątkowej dokładności i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z urządzeń użytkowanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak się ich używa?

Lepkościomierz – dokładny pomiar w różnych sektorach przemysłu

Lepkościomierz, nazwany również wiskozymetrem, to urządzenie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju wykorzystywana jest w licznych sektorach przemysłu – między innymi przy produkcji papieru, opakowań, w branży spożywczej i motoryzacyjnej, a także w zakładach chemicznych. Sprawdzeniu poddawana jest ciecz – klej, żywice, asfalt i lakiery. W zakładach chemicznych zazwyczaj używany jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości kinetycznej, dynamicznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest szczegółowe sprawdzenie jakości produktu, jak również optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Pomiar lepkości – rodzaje przyrządów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze składają się z czujnika, który mierzy lepkość i temperaturę oraz przetwornika, do którego przekazywane są pomiary. Informacje są następnie przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się dwa podstawowe typy lepkościomierzy przemysłowych – ViscoPro oraz ViscoScope. Aparatura różni się od siebie sposobem działania, przeznaczeniem oraz konstrukcją. Urządzenia ViscoScope posiadają cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w ruch drgający. ViscoScope zdaje egzamin przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Natomiast urządzenia ViscoPro posiadają tłoczki pomiarowe wykonujące ruch posuwisto-zwrotny i służą do diagnozowania cieczy czystych.